กำหนดการโครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือ วจก 5+2 ครั้งที่ 9

วจก.5+2

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมแสดงพลังและเป็นเจ้าภาพต้อนรับ คณะเครือข่ายความร่วมมือ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ วันที่ 10 – 11 เมษายน 2562

 

schedule-ms-5+2

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.