กำหนดการ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2556 “ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 9” มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี