กำหนดการงานครบรอบ 31 ปี วจก.

31years-MSc

กำหนดการงานครบรอบ 31 ปี วจก.
วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2559
บริเวณลานด้านหน้าคณะวิทยาการจัดการ ศาลาประสานใจ
และหอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

07.00 น.

       ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
บริเวณลานหน้าคณะวิทยาการจัดการ

09.00 น.

       พิธีเปิดสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาสุราษฎร์ธานี ณ ศาลาประสานใจ

09.00-12.00 น.

       แข่งขันแผนธุรกิจ “MSc Business Plan Award 2016”

13.00-13.30 น.

       พิธีฉลองครบรอบ 31 ปี วจก. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ
ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนกุล อธิการบดี ประธานในพิธีเปิดงาน

       พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าผู้ทำประโยชน์ให้สังคม
พิธีมอบทุนการศึกษาสนับสนุนกองทุนเพื่อการศึกษานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

13.30-16.00 น.

       Business Talk เรื่อง “จากศูนย์ถึงหมื่นล้าน ธุรกิจสร้างสรรค์ แบบ ตัน อิชิตัน”
โดย คุณตัน ภาสกรนที

16.00 น.

       ถ่ายรูปร่วมกัน/ปิดงาน