การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ “นวัตธรรมผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุ ในศตวรรษที่ 21 และ Business Talk”

business-plan-awards

การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ “นวัตธรรมผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุ ในศตวรรษที่ 21 และ Business Talk” นักศึกษาที่สนใจ สามารถส่งแผนธุรกิจได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
ณ สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
www.facebook.com/msc.promote
272 ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
272 M.9 Tambon Khunthaly Amphur Muang Suratthani,Thailand 84100
Mobile : +66(0)812705015
Tel :0-7791-3369 Fax : 0-7791-3370
E-mail : msc2554@gmail.com

ดาวน์โหลด โปสเตอร์การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อ “นวัตธรรมผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุ ในศตวรรษที่ 21 และ Business Talk”  [jpg]

ดาวน์โหลด  ใบสมัครและเกณฑ์แผนธุรกิจ  [pdf]