การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

20140612-banner-graduation-rehearsal-schedule