การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. สำหรับนักศึกษากู้รายเก่าที่ไม่ได้ย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2557