บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนนายสิบตำรวจ หลักสูตร การขายสินค้าออนไลน์

e-commerce-32

เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ดร.เกวลิน อังคณานนท์ อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และนายวรพล เจนวิไลศิลป์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ไปบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนนายสิบตำรวจ ในหัวข้อ “การขายสินค้าออนไลน์ E-commerce” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

e-commerce-32
e-commerce-32
e-commerce-32

 

การบรรยายประกอบด้วยภาคทฤษฎีที่นักเรียนนายสิบตำรวจจะต้องเรียนรู้ เช่น อีคอมเมิร์ซคือ? ประเภทของการทำธุรกรรม ช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ แพลทฟอร์มอีคอมเมิร์ซมีอะไรบ้าง สถิติการใช้งาน Social Media ในประเทศไทย และการแต่งรูปภาพและสร้างโลโก้ด้วยแอฟพลิเคชัน ชื่อว่า Logo Maker ส่วนภาคปฏิบัติที่นักเรียนนายสิบตำรวจจะต้องลงมือปฏิบัติ ได้แก่ การขายและโปรโมทสินค้าออนไลน์โดยวิธีไลฟ์สดผ่านช่องทางเฟซบุ๊ค และ การสมัครสมาชิก เปิดหน้าร้าน เพื่อทดลองขายสินค้าใน Shopee

 

e-commerce-32
e-commerce-32
e-commerce-32

 

บทความน่าสนใจ

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.