ฝ่ายวิจัยคณะวิทยาการจัดการ มรภ.สุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงานที่ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ดร.เบญจวรรณ คงขน (หัวหน้าฝ่ายวิจัย) และทีมงานฝ่ายวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานที่ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีกองบริหารงานวิจัยร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย  นำโดยศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ (ผู้ช่วยฝ่ายวิจัย) นายสมหวัง ทองนำ (รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัยและหัวหน้างานส่งเสริมการวิจัย) นายธนายุทธ สังข์อินทร์ และนางสาวงามจิตร กุดจอมศรี (กองบริหารงานวิจัย) ได้นำเสนอวิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการบรรยายวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยโดยผู้ช่วยฝ่ายวิจัย ระหว่างการสนทนาร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อซักถามระหว่างผู้บริหารและคณะศึกษาดูงาน พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน

 

 

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.