ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

  รับสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
30 มี.ค. 2560

 รับสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา-ภาคปกติ-ประจำปีการศึกษา2560ข้อปฏิบัติในการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา-ภาคปกติ-ประจำปีการศึกษา2560  ...

  หลักเกณฑ์ และขั้นตอนวิธีการขอสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
12 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์ และขั้นตอนวิธีการขอสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  [pdf]...

  ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ยกเลิกการสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปี พ.ศ.2560
18 พ.ย. 2559

ดาวน์โหลด ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ยกเลิกการสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปี พ.ศ.2560  [pdf] ...

  ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปี2และปี4 ที่มีสิทธิ์เข้าสอบและประกาศห้องสอบ โครงการ MSc English Beginner
07 พ.ย. 2558

ขอให้นักศึกษาชั้นปี 2 และปี 4 เข้าตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ โครงการ MSc English Beginner  ในวันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ตรวจสอบรายชื่อ https://drive.google.com/file/d/0B7Z7gPRSmXS5cmk3N2paOWhaSU0/view?usp=sharing...

  ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปี1 ที่มีสิทธิ์เข้าสอบและประกาศห้องสอบ โครงการ MSc English Beginner
06 พ.ย. 2558

ขอให้นักศึกษาชั้นปี 1 เข้าตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ โครงการ MSc English Beginner  ในวันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ตรวจสอบรายชื่อ https://drive.google.com/file/d/0B7Z7gPRSmXS5RERXLThxTjFyQW8/view?usp=sharing ...