ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

  กำหนดการพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
24 ก.ค. 2560

ดาวน์โหลด กำหนดการพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560  [pdf]  ...

  ตารางกำหนดการชำระเงินลงทะเบียน การจัดการเรียนการสอน และการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นักศึกษา กศ.บท. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และนักศึกษา กศ.บท. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย
20 ก.ค. 2560

ดาวน์โหลด ตารางกำหนดการชำระเงินลงทะเบียน การจัดการเรียนการสอน และการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นักศึกษา กศ.บท. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และนักศึกษา กศ.บท. วิทยาลั...

  เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
06 ก.ค. 2560

ดาวน์โหลด เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  [pdf]  ...

  แนวปฏิบัติการจราจรรถจักรยานยนต์
04 ก.ค. 2560

ดาวน์โหลด ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการจราจรรถจักรยานยนต์  [pdf]  ...

  รับสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
30 มี.ค. 2560

 รับสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา-ภาคปกติ-ประจำปีการศึกษา2560ข้อปฏิบัติในการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา-ภาคปกติ-ประจำปีการศึกษา2560  ...