ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ Rajabhat Camping 2018  และ “กิจกรรมเปิดบ้าน วจก. – แชร์ประสบการณ์จากพี่สู่น้อง” โดยศิษย์ปัจจุบัน นางสาวนิตติยา ดาวกระจาย "มิสแกรนด์สตูล" นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และ ตัวแทนศิษย์เก่า นางสาวปิยะภรณ์ จิตรรัตน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องGA101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยเล่าถึงประสบการณ์การใช้ชีวิต การแก้ปัญหาต่างๆ ในช่วงวัยเรียน และการปรับตัวในสังคมรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังพูดถึงประสบการณ์การทำงานในขณะที่ยังเรียนว่าต้องเจออะไรบ้าง ตลอดจนบอกเล่าเรื่องราวอื่นๆ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา 

ทิพพาภรณ์ พัฒคายน ข่าว
วิระพงษ์ ทองล่อง ภาพ

 

22384986_2036049969968440_869314160_n.jpg22385261_2036049973301773_1247572829_n.jpg22385029_2036049956635108_1954412270_n.jpg22386391_2036049989968438_516414453_n.jpg22384918_2036049979968439_159246229_n.jpg22446973_2036049986635105_332784559_n.jpg22414623_2036049983301772_201164911_n.jpg22385060_2036049963301774_1589133929_n.jpg22407831_2036049976635106_257448522_n.jpg22407532_2036049966635107_34050935_n.jpg22447053_2036049993301771_648309161_n.jpg