ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ นำทีมโดย ดร. อนุมาน จันทวงศ์ (คณบดี) ผู้บริหารคณะ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เข้าพบคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อมอบกระเช้าของขวัญและรับพรปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานตลอดปี 2561

 

ทิพพาภรณ์ พัฒคายน ข่าว
ธนากร โพชากรณ์ ภาพ

 

hny2018-university-administrators-02.jpghny2018-university-administrators-01.jpghny2018-university-administrators-03.jpghny2018-university-administrators-04.jpghny2018-university-administrators-05.jpghny2018-university-administrators-06.jpghny2018-university-administrators-07.jpg