ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

  วจก. นำทีมบริการวิชาการพบชาวบ้านตำบลขุนทะเลลุยปัญหาขยะ
26 ธ.ค. 2560

เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา หน่วยบริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านชุมชนตำบลขุนทะเลในประเด็นปัญหาขยะกับผู้นำหมู่บ้าน ตัวแทนผู้ประกอบการหอ...

  มรส. ร่วมกับ ซีพีออลล์ จัดกิจกรรม 'ดอกดาวเรืองบานในใจพ่อ' น้อมถวายอาลัยแด่ในหลวง ร.9
19 ต.ค. 2560

เมื่อวันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ สำนักประสานรัฐกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ภายใต้ความร่วมมือในการจัดทำโครงการการศึกษาหลักสูตรบ...

  วจก. ลงพื้นที่บริการวิชาการสร้างธุรกิจผ่านโลกออนไลน์
18 ต.ค. 2560

“วจก. ลงพื้นที่บริการวิชาการสร้างธุรกิจผ่านโลกออนไลน์” หน่วยบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ออกพื้นที่ร่วมกับกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโครงการจังหวั...

  “วจก เปิดบ้าน” สร้างแรงบันดาลใจให้รุ่นน้องก่อนเรียนจริง ใน Rajabhat Camping 2018
10 ต.ค. 2560

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ Rajabhat Camping 2018  และ “กิจกรรมเปิดบ้าน วจก. – แชร์ประสบการณ์จากพี่สู่น้อง” โดยศิษย์ปัจจุบัน นางสาวนิตติยา ดาวกระจา...

  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับรายได้สำหรับกิจการ NPAE”
25 ก.ย. 2560

  ดาวน์โหลด รายละเอียดการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับรายได้สำหรับกิจการ NPAE”  [pdf]แผนที่การเดินทาง "อบรมสภาวิชาชีพบัญชี" ห้อง MSC07 อาคารคณะวิทยาการจัดกา...