ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร


 

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะวิทยาการจัดการภาคปกติ ประเภทรับตรง รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4
  26-01-2560   การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะวิทยาการจัดการภาคปกติ ประเภทรับตรง รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4  
12-01-2560     วจก เปิดบ้าน (Open House) 'งานครบรอบ 32 ปี คณะวิทยาการจัดการ' ระหว่างวันที่ 15 - 17 มกราคม 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
28-12-2559     รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาการจัดการ รอบโควตา MSC ROADSHOW ครั้งที่3 (ที่เข้ายืนยันสิทธิ์วันที่ 20 ธันวาคม 2559)  
16-12-2559     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560 โควตา MSC ROADSHOW 2016-2017 ครั้งที่3  
09-11-2559     เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ประเภทรับตรง รอบโควตา ครั้งที่ 3  
26-10-2559     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560 และขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  

 

30-01-2560   คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
01-12-2559   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาค กศ.บท. ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกาา 2559
04-10-2559   แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
12-09-2559   คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
06-07-2559   คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาและอาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558 (สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)
อ่านทั้งหมด :  สหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ