หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS

{edocs}/document/article/spss-data-analysis.pdf,100%,500{/edocs}

นำเสนอโดย : นางสาวชุตินันท์ วิเศษโชค และ นายวรพล เจนวิไลศิลป์

ดาวน์โหลด : หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS  [PDF File 70.1 KB]

 

Blog Attachment