ข่าวงานวิจัย

ข้อเสนอทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  ดาวน์โหลด 1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนกา..

ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  ดาวน์โหลด ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559..

ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  ดาวน์โหลด ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  [pdf]   Premium WordPress Themes D..

ประชาสัมพันธ์การจัดส่งบทความในการจัดประชุมวิชาการราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3

  ดาวน์โหลด ประชาสัมพันธ์การจัดส่งบทความในการจัดประชุมวิชาการราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3  [pdf] &nbs..