ข่าวงานวิจัย

ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  ดาวน์โหลด ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559..

ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  ดาวน์โหลด ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  [pdf]  

ประชาสัมพันธ์การจัดส่งบทความในการจัดประชุมวิชาการราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3

  ดาวน์โหลด ประชาสัมพันธ์การจัดส่งบทความในการจัดประชุมวิชาการราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3  [pdf] &nbs..

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558

  ดาวน์โหลด  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558  [pdf] ประกาศรับข้อเส..

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”

  ดาวน์โหลด    ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจั..