ข่าวงานวิจัย

เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน”

  ดาวน์โหลด  รายละเอียดและแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการว..

การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย หมวดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม

  ดาวน์โหลด การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย หมวดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม  [pdf] &..

ขอชื่นชมนักวิจัยคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2559

บัญชีรายชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี พ.ศ. 2559 ลำดับ ชื่อ-นามสกุ..

ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  ดาวน์โหลด ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมา..

นำเสนอและเผยแพร่งานวิจัยในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 4

{edocs}/document/article/icmsit2017.pdf,100%,500{/edocs} นำเสนอโดย : ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค ดาวน์โหลด : นำเสนอและเผยแพร่งานวิจัยใน..