ข้อเสนอทุนวิจัยเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2559

 

ดาวน์โหลด  ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  [pdf]

1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนนการวิจัย จากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

2. ปฏิทินการดำเนินงานการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเงินรายได้

3. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประเด็นการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2557-2560

4. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญเพื่ออ่านและประเมินผลงานวิจัย

5. แบบข้อเสนอโครงการวิจัย

6. แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย เงินรายได้ http://research/sru.ac.th/th/download.html

 

Please follow and like us:
error0