กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2560

{edocs}/document/information/2017/november/photo-schedule-fac-msc-2560.pdf,100%,500{/edocs}   กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2560  แ..

มรส. ร่วมกับ ซีพีออลล์ จัดกิจกรรม ‘ดอกดาวเรืองบานในใจพ่อ’ น้อมถวายอาลัยแด่ในหลวง ร.9

เมื่อวันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ ส..

วจก. ลงพื้นที่บริการวิชาการสร้างธุรกิจผ่านโลกออนไลน์

“วจก. ลงพื้นที่บริการวิชาการสร้างธุรกิจผ่านโลกออนไลน์” หน่วยบริการวิชาการ คณะวิทยาการจั..

ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  ดาวน์โหลด ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมา..

“วจก เปิดบ้าน” สร้างแรงบันดาลใจให้รุ่นน้องก่อนเรียนจริง ใน Rajabhat Camping 2018

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ Rajabhat Ca..

หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS

{edocs}/document/article/spss-data-analysis.pdf,100%,500{/edocs} นำเสนอโดย : นางสาวชุตินันท์ วิเศษโชค และ นายวรพล เจนวิไลศิลป์ ดาวน์โ..

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับรายได้สำหรับกิจการ NPAE”

ดาวน์โหลด รายละเอียดการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับรายได้..