หน่วยบริการวิชาการฯ อบรมการบริหารจัดการสื่อออนไลน์ ตลาดประชารัฐใต้เคี่ยม

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา หน่วยบริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดกา..

โครงการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำมาสู่การพัฒนาเป็นโจทย์วิจัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา หน่วยวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการเสวนา แลก..

ชาว วจก. ร่วมแห่เทียนพรรษา ณ วัดภูธรอุทิศสิทธาราม

วันนี้ 26 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็น..

วจก. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรมเ..

กองบรรณาธิการและสำนักงานกองบรรณาธิการ วารสารวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการสัมมนา “การให้บริการดีโอไอกับระบบสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล”

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 กองบรรณาธิการและสำนักงานกองบรรณาธิการ วารสารวิทยาการจัดการ เข้าร่..

อบรมการสร้างสื่อสร้างสรรค์เพื่อการประชาสัมพันธ์และการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 หน่วยบริการวิชาการและกิจการพิเศษได้ออกให้บริการอบรมการสร้างสื่..

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศ..

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบงานวิจัยทั่วประเ..