การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย หมวดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม

  ดาวน์โหลด การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย หมวดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม  [pdf] &..

ขอชื่นชมนักวิจัยคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2559

บัญชีรายชื่อผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี พ.ศ. 2559 ลำดับ ชื่อ-นามสกุ..

โครงการประกวดหนังสั้นเยาวชนสร้างสรรค์สื่อไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

หน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการ..

กำหนดการงาน 30ปี คณะวิทยาการจัดการ “เพลินใจกับวันวาน 30ปี วจก.” วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558

ภาคเช้า 06.30 – 08.30 น. ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสา..

การประกวดโครงการแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Best Practice) ประจำปีพ.ศ.2560

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววราภรณ์ นุ้ยแดง และนางเจนจิรา คงกะพันธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสหกิจศึก..

กำหนดการโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2559

{edocs}/document/student/2016/กำหนดการโครงการบุคลิกภาพ2-59.pdf,100%,500{/edocs} ดาวน์โหลด กำหนดการโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและ..

อบรมหลักสูตรการประกอบอาหารไทยมืออาชีพ รุ่น 14

{edocs}/document/article/อบรมหลักสูตรการประกอบอาหารไทยมืออาชีพ.pdf,100%,500{/edocs} นำเสนอโดย : นางสาววัชรี  พืชผล ดาวน..