ประกาศรายชื่อ ที่นั่งสอบ สำหรับผู้สอบวัดความรู้พื้นฐาน 5 วิชา รอบที่ 2 โควตา

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภ..

เรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM)”

  ดาวน์โหลด  รายละเอียดและแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้จัดการงานว..

เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน”

  ดาวน์โหลด  รายละเอียดและแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการว..

หมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

  ดาวน์โหลด  หมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจ..

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

  ดาวน์โหลด  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ป..

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วิชาชีพหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2560

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่วิชาชีพหลังกา..

‘ดร.อนุมาน จันทวงศ์’ คณบดี วจก. ได้รับยกย่องเป็น Outstanding Reviewer ยอดเยี่ยม ในวารสารด้านพลังงานติดอันดับสี่ของโลก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ไ..

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สงบ สิงสันจิตร ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สงบ สิงสันจิตร ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ..