กองบรรณาธิการและสำนักงานกองบรรณาธิการ วารสารวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการสัมมนา “การให้บริการดีโอไอกับระบบสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล”

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 กองบรรณาธิการและสำนักงานกองบรรณาธิการ วารสารวิทยาการจัดการ เข้าร่..

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศ..

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบงานวิจัยทั่วประเ..

ปฏิทิน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ขอให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาค กศ.บท. ศึกษารายละเอียดในตารางกิจกรรมของแต่ละสัปดาห์ ตา..

ปฏิทิน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ขอให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ ที่กำลังเตรียมออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคเรียน..

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2561

ขอให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ (ทุกคน) ตรวจสอบรายชื่อ เพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะก..

วจก ร่วมแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องปร..

ขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการใหม่

  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับโคร..