รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ทุนคุณตัน ภาสกรนที

คณะวิทยาการจัดการ แจ้งการรับสมัครนักศึกษาที่คลาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ท..

นักวิจัย วจก ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้บริบทด้านวิจัยกับนักวิจัยต่างชาติ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 มกราคม 2562 ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และนักวิจัยสังกัดคณ..

วจก อัญเชิญพระพุทธรูป เข้าอาคารหลังใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 08.19 น. คณะวิทยาการจัดการทำพิธี อัญเชิญพระพุทธรูป เข้าอาคารคณะวิทย..

กำหนดการกิจกรรม ล้อมวงเล่า เรื่องราวความสำเร็จ MSc SPORTS NIGHT

กิจกรรมล้อมวงเล่า เรื่องราวความสำเร็จ MSc SPORTS NIGHT คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์..

โครงการเทคนิคการจัดรูปเล่มรายงานวิชาการด้วย Microsoft Word

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 หน่วยพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จ..

วจก ร่วมหารือแนวทาง ความร่วมมือ กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยประธานหลักสูตรและคณะกรรมการบ..

ซีพี ออลล์ เข้าสวัสดีปีใหม่ มรส. พร้อมร่วมวางแผนพัฒนาหลักสูตรตอบโจทย์โลกยุคใหม่

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยรา..

การกรอกข้อมูล สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

นักศึกษาที่คาดว่าจะ สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดั..