ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

: Режим питания дня. Лучший режим здорового питания. Рацион и режим питания. Диета меню на неделю. Хорошая диета на неделю для похудения. Диета на неделю отзывы. Уход за ребенком до года. Хороший присмотр и уход за детьми. Декрет по уходу за ребенком.
Самое быстрое похудение. Лучшая диета для похудения быстро. Быстрое похудение в домашних условиях. Идеальное женское тело. Самое красивое женское тело фото. Идеальные пропорции женского тела. Фитнес для дома для похудения. Лучшие фитнес уроки для похудения. Фитнес программа для похудения. Натуральная шведская косметика. Где натуральная косметика купить. Натуральная косметика оптом. Лечение артроза суставов. Все болезни суставов лечение. Лечение суставов отзывы.
 • ผศ.เตชธรรม สังข์คร
  ผศ.เตชธรรม สังข์คร

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  อีเมล ajan_adisorn@windowslive.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ จริยธรรมทางธุรกิจ
 • ผศ.พงศกร ศยามล
  ผศ.พงศกร ศยามล

   

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
  อีเมล bsben2009@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ การจัดการเชิงกลยุทธ
 • อาจารย์ดาริน รุ่งกลิ่น
  อาจารย์ดาริน รุ่งกลิ่น

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  อีเมล ds_loveyou@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ การเป็นผู้ประกอบการ
 • อาจารย์กิตติกร ไสยรินทร์
  อาจารย์กิตติกร ไสยรินทร์

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  อีเมล kittikorn@sru.ac.th
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ  
 • อาจารย์สุกานดา เทพสุวรรณชนะ
  อาจารย์สุกานดา เทพสุวรรณชนะ

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา การจัดการมหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล(นานาชาติ)
  อีเมล nung_ai@yahoo.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ การจัดการ/การเป็นผู้ประกอบการ

.