ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

: Режим питания дня. Лучший режим здорового питания. Рацион и режим питания. Диета меню на неделю. Хорошая диета на неделю для похудения. Диета на неделю отзывы. Уход за ребенком до года. Хороший присмотр и уход за детьми. Декрет по уходу за ребенком.
Самое быстрое похудение. Лучшая диета для похудения быстро. Быстрое похудение в домашних условиях. Идеальное женское тело. Самое красивое женское тело фото. Идеальные пропорции женского тела. Фитнес для дома для похудения. Лучшие фитнес уроки для похудения. Фитнес программа для похудения. Натуральная шведская косметика. Где натуральная косметика купить. Натуральная косметика оптом. Лечение артроза суставов. Все болезни суставов лечение. Лечение суставов отзывы.
 • อาจารย์ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค
  อาจารย์ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  อีเมล srirulogistics1@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ คลังสินค้า การขนส่ง ระบบโซ่อุปทาน โลิจิสติกส์
 • ดร.วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช
  ดร.วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
  อีเมล wanwic@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ การจัดการโลจิสติกส์/เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
 • อาจารย์ลภัสรดา เนียมนุช
  อาจารย์ลภัสรดา เนียมนุช

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  อีเมล narin.sru@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • อาจารย์รัตติยาภรณ์ รอดสีเสน
  อาจารย์รัตติยาภรณ์ รอดสีเสน

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ 
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  อีเมล rattiya1985@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ การนำเข้า-ส่งออก, การจัดการขนส่ง
 • อาจารย์เมธินี ศรีกาญจน์
  อาจารย์เมธินี ศรีกาญจน์

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วิทยศาสตรมหาบัณฑิต
  (สาขาการจัดการโลจิสติกส์)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  อีเมล mathinee.sru@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ การจัดการโลจิสติกส์
 • อาจารย์อัมพวรรณ หนูพระอินทร์
  อาจารย์อัมพวรรณ หนูพระอินทร์

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  อีเมล ampawan.nup@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ การจัดการคลังสินค้า
  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

.