ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

: Режим питания дня. Лучший режим здорового питания. Рацион и режим питания. Диета меню на неделю. Хорошая диета на неделю для похудения. Диета на неделю отзывы. Уход за ребенком до года. Хороший присмотр и уход за детьми. Декрет по уходу за ребенком.
Самое быстрое похудение. Лучшая диета для похудения быстро. Быстрое похудение в домашних условиях. Идеальное женское тело. Самое красивое женское тело фото. Идеальные пропорции женского тела. Фитнес для дома для похудения. Лучшие фитнес уроки для похудения. Фитнес программа для похудения. Натуральная шведская косметика. Где натуральная косметика купить. Натуральная косметика оптом. Лечение артроза суставов. Все болезни суставов лечение. Лечение суставов отзывы.
 • ผศ.สุมาลี จิระจรัส
  ผศ.สุมาลี จิระจรัส

   

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  อีเมล sumalee@sru.ac.th
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ การจัดการทั่วไป
 • ผศ.นินธนา เอี่ยมสะอาด
  ผศ.นินธนา เอี่ยมสะอาด

   

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  อีเมล ninthana@yahoo.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ บริหาร
 • ผศ.สงบ สิงสันจิตร
  ผศ.สงบ สิงสันจิตร

   

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  อีเมล singsunjit@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ บริหารธุรกิจ
 • ดร.วริศรา สมเกียรติกุล
  ดร.วริศรา สมเกียรติกุล

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ
  สถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
  อีเมล w_somkeatkun@yahoo.co.th
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ การจัดการ
 • อาจารย์เบญจมาส เปาะทอง
  อาจารย์เบญจมาส เปาะทอง

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  อีเมล yuibenjamas@yahoo.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ การบริหารธุรกิจ

.