ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

: Режим питания дня. Лучший режим здорового питания. Рацион и режим питания. Диета меню на неделю. Хорошая диета на неделю для похудения. Диета на неделю отзывы. Уход за ребенком до года. Хороший присмотр и уход за детьми. Декрет по уходу за ребенком.
Самое быстрое похудение. Лучшая диета для похудения быстро. Быстрое похудение в домашних условиях. Идеальное женское тело. Самое красивое женское тело фото. Идеальные пропорции женского тела. Фитнес для дома для похудения. Лучшие фитнес уроки для похудения. Фитнес программа для похудения. Натуральная шведская косметика. Где натуральная косметика купить. Натуральная косметика оптом. Лечение артроза суставов. Все болезни суставов лечение. Лечение суставов отзывы.
 • อาจารย์วัชรี พืชผล
  อาจารย์วัชรี พืชผล

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  อีเมล supperpu@yahoo.com 
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • รศ.สุณีย์ ล่องประเสริฐ
  รศ.สุณีย์ ล่องประเสริฐ

   

  ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
  วุฒิการศึกษา พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  อีเมล -
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ การวิจัย
 • ผศ.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์
  ผศ.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์

   

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  อีเมล ajarnden@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ การตลาด
 • ดร.ชลิดา เลื่อมใสสุข
  ดร.ชลิดา เลื่อมใสสุข

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา Ph.D. (Food Technology)
  สถาบันการศึกษา New Zealand
  อีเมล Chalida3@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์รวงนลิน เทพนวล
  อาจารย์รวงนลิน เทพนวล

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วท.ม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  อีเมล Ruangnalint@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-355633
  ความเชี่ยวชาญ -
 • อาจารย์พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย
  อาจารย์พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  อีเมล peat_t5@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ  

,