ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

: Режим питания дня. Лучший режим здорового питания. Рацион и режим питания. Диета меню на неделю. Хорошая диета на неделю для похудения. Диета на неделю отзывы. Уход за ребенком до года. Хороший присмотр и уход за детьми. Декрет по уходу за ребенком.
Самое быстрое похудение. Лучшая диета для похудения быстро. Быстрое похудение в домашних условиях. Идеальное женское тело. Самое красивое женское тело фото. Идеальные пропорции женского тела. Фитнес для дома для похудения. Лучшие фитнес уроки для похудения. Фитнес программа для похудения. Натуральная шведская косметика. Где натуральная косметика купить. Натуральная косметика оптом. Лечение артроза суставов. Все болезни суставов лечение. Лечение суставов отзывы.
 • ดร.อนุมาน จันทวงศ์
  ดร.อนุมาน จันทวงศ์

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา Ph.D. เศรษฐศาสตร์พลังงานและ
  การวางแผนพลังงาน
  สถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)
  อีเมล anuman3@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ เศรษฐศาสตร์พลังงาน
   
 • ดร.เบญจวรรณ คงขน
  ดร.เบญจวรรณ คงขน

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม)
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  อีเมล kunben@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ เศรษฐศาสตร์ประมง
   
 • อาจารย์กมลวรรณ เหล่ายัง
  อาจารย์กมลวรรณ เหล่ายัง

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  อีเมล pug_ga_pao@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ การตลาด
 • อาจารย์ณัชชารีย์ ทวีหิรัญรัฐกิจ
  อาจารย์ณัชชารีย์ ทวีหิรัญรัฐกิจ

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  อีเมล luckyboy.dods@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ เศรษฐศาสตร์/ธุรกิจเกษตร
   
 • อาจารย์เปรมกมล ปิยะทัต
  อาจารย์เปรมกมล ปิยะทัต

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  อีเมล k_fish33@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ -

,