ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             


: Режим питания дня. Лучший режим здорового питания. Рацион и режим питания. Диета меню на неделю. Хорошая диета на неделю для похудения. Диета на неделю отзывы. Уход за ребенком до года. Хороший присмотр и уход за детьми. Декрет по уходу за ребенком.
Самое быстрое похудение. Лучшая диета для похудения быстро. Быстрое похудение в домашних условиях. Идеальное женское тело. Самое красивое женское тело фото. Идеальные пропорции женского тела. Фитнес для дома для похудения. Лучшие фитнес уроки для похудения. Фитнес программа для похудения. Натуральная шведская косметика. Где натуральная косметика купить. Натуральная косметика оптом. Лечение артроза суставов. Все болезни суставов лечение. Лечение суставов отзывы.
 • อาจารย์กัณฐาภรณ์ ชัยกิตติกุล
  อาจารย์กัณฐาภรณ์ ชัยกิตติกุล

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
  อีเมล ckanthaporn@yahoo.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ บัญชีบริหาร
   
 • ผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค
  ผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค

   

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  วุฒิการศึกษา Ph.D.(Accounting and Finance)
  สถาบันการศึกษา The University of Newcastle 
  อีเมล knop.poo@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ การบัญชีนิติเวช ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน
  การจัดการต้นทุน การเงินธุรกิจ
   

 • ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์
  ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา Ph.D. (Accounting)
  สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  อีเมล ppchrintr@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ บัญชี/บริหารธุรกิจ
   
 • ผศ.ดร.จักรวุฒิ ชอบพิเชียร
  ผศ.ดร.จักรวุฒิ ชอบพิเชียร

   

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  วุฒิการศึกษา Ph.D. (Accounting)
  สถาบันการศึกษา Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
  อีเมล chobjak@yahoo.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ บัญชี/รายงานทางการเงิน
   
 • ผศ.ชฎาภรณ์ สุขศรี
  ผศ.ชฎาภรณ์ สุขศรี

   

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม
  อีเมล poomping2@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ การบัญชี
   
 • ผศ.ภัทรวดี อินทปันตี
  ผศ.ภัทรวดี อินทปันตี

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  อีเมล ppatha77@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ บัญชีภาษีอากร
   
 • อาจารย์ธารณา กาญจนรจิต
  อาจารย์ธารณา กาญจนรจิต

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
  อีเมล tarana@sru.ac.th
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ -
   
 • อาจารย์อัจฉราวรรณ รัตนพันธ์
  อาจารย์อัจฉราวรรณ รัตนพันธ์

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  อีเมล achita_tapee@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ บัญชี
   
 • อาจารย์นงลักษณ์ ผุดเผือก
  อาจารย์นงลักษณ์ ผุดเผือก

   

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
  อีเมล to_nongluck@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ บัญชี/การเงิน
   
 • อาจารย์เนตรนภา รักษายศ
  อาจารย์เนตรนภา รักษายศ

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา บัญชีมหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  อีเมล netnaparaksayot@gmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ บัญชี/การเงิน
   
 • อาจารย์พรเพ็ญ สุขหนู
  อาจารย์พรเพ็ญ สุขหนู

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  อีเมล naka_sru@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ บัญชี/การเงิน
   
 • อาจารย์จิราภรณ์ จันทรวงศ์
  อาจารย์จิราภรณ์ จันทรวงศ์

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  อีเมล jirapon_pron@hotmail.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ บัญชี
   
 • อาจารย์มณฑา เอมสวัสดิ์
  อาจารย์มณฑา เอมสวัสดิ์

   

  ตำแหน่ง อาจารย์
  วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  อีเมล monta_aemsawas@yahoo.com
  โทรศัพท์ภายใน 077-913-369
  ความเชี่ยวชาญ -
   

.