ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/building2/public_html/msc2560/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs/hny-2018-university-administrators/
Check folder permmisions!
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.4.16
Client OS:Unknown
PHP:5.4.16

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ นำทีมโดย ดร. อนุมาน จันทวงศ์ (คณบดี) ผู้บริหารคณะ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เข้าพบคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อมอบกระเช้าของขวัญและรับพรปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานตลอดปี 2561

 

ทิพพาภรณ์ พัฒคายน ข่าว
ธนากร โพชากรณ์ ภาพ

 

hny2018-university-administrators-01.jpghny2018-university-administrators-02.jpghny2018-university-administrators-03.jpghny2018-university-administrators-04.jpghny2018-university-administrators-05.jpghny2018-university-administrators-06.jpghny2018-university-administrators-07.jpg