ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/building2/public_html/msc2560/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs/hny-2018/
Check folder permmisions!
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.4.16
Client OS:Unknown
PHP:5.4.16

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ นำทีมโดย ดร. อนุมาน จันทวงศ์ (คณบดี) ผู้บริหารคณะ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ร่วมสวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ในการนี้คณบดียังกล่าวอีกว่า “ปีใหม่ ถือเป็นการเริ่มต้นใหม่ ขอให้เราเริ่มต้นใหม่ด้วยความสดใส ด้วยรอยยิ้ม เพื่อเป็นพลังใจในการทำงานต่อๆ ไป”

 

ทิพพาภรณ์ พัฒคายน
ข่าว/ ภาพ