ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

มีข้อผิดพลาด
  • JFolder::create: Could not create directory

  ‘ดร.อนุมาน จันทวงศ์’ คณบดี วจก. ได้รับยกย่องเป็น Outstanding Reviewer ยอดเยี่ยม ในวารสารด้านพลังงานติดอันดับสี่ของโลก
27 มี.ค. 2561

Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/building2/public_html/msc2560/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs/outstanding-reviewer/ Check folder permmisions! Admiror Gallery: 4.5.0 Server OS:Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.4.16 Client OS:Unknown PHP:5.4.16 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษ...

  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สงบ สิงสันจิตร ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
24 ม.ค. 2561

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สงบ สิงสันจิตร ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาการบริหารธุรกิจ  ...

  นักศึกษาการบัญชีคว้ารางวัลรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 การแข่งขันทักษะการจัดทำและนำเสนองบการเงิน โครงการนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2018
23 ม.ค. 2561

Cannot find preparation-and-presentation-of-financial-statements folder inside /home/building2/public_html/msc2560/images/gallery/ preparation-and-presentation-of-financial-statements/ folder. Admiror Gallery: 4.5.0 Server OS:Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.4.16 Client OS:Unknown PHP:5.4.16 Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/building2/public_html/msc2560/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs/ preparation-and-presentation-of-financial-statements/ Check folder permmisions! ...

  วจก. รับพรปีใหม่ เพิ่มขวัญกำลังใจในการทำงาน ปี 2561
06 ม.ค. 2561

Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/building2/public_html/msc2560/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs/hny-2018-university-administrators/ Check folder permmisions! Admiror Gallery: 4.5.0 Server OS:Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.4.16 Client OS:Unknown PHP:5.4.16 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ นำทีมโดย ดร. อนุมาน จันทวงศ...

  ชาว วจก. ยกขบวน สวัสดีปีใหม่ ชาว มรส.
06 ม.ค. 2561

Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/building2/public_html/msc2560/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs/hny-2018/ Check folder permmisions! Admiror Gallery: 4.5.0 Server OS:Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.4.16 Client OS:Unknown PHP:5.4.16 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ นำทีมโดย ดร. อนุมาน จันทวงศ์ (คณบดี) ผ...