ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/building2/public_html/msc2560/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs/3r/
Check folder permmisions!
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.4.16
Client OS:Unknown
PHP:5.4.16

เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา หน่วยบริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านชุมชนตำบลขุนทะเลในประเด็นปัญหาขยะกับผู้นำหมู่บ้าน ตัวแทนผู้ประกอบการหอพัก และตัวแทนชาวบ้าน เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ โดยการนําแนวคิด 3R คือ R: Reduce R: Reuse และ R: Recycle มาปรับใช้ในการบริหารจัดการขยะในชุมชน และการคัดแยกประเภท รวมถึงการเพิ่มมูลค่าขยะที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์


ด้านอาจารย์จุฑารัตน์ ธาราทิศ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวว่า “ประเด็นปัญหาขยะถือเป็นประเด็นหลักของชุมชนตำบลขุนทะเล ซึ่งมีปริมาณมากและเพิ่มขึ้นทุกวันโดยเยาวชนและรวมถึงชาวบ้านส่วนใหญ่ถือเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดขยะ ดังนั้น เป้าหมายที่เราจะปลูกฝังจิตสำนึกและรณรงค์ให้มีระบบจัดการขยะ คือ ชาวบ้านและเยาวชนที่กล่าวมาแล้วข้างต้น” ในส่วนของตัวแทนชาวบ้านหมู่ 9 ตำบลขุนทะเล กล่าวว่า “ปัญหาขยะจัดเป็นปัญหาหลักที่ทางหมู่บ้านอยากจะให้มีปริมาณลดลง แต่หากมีแค่คนจำนวนน้อยที่เห็นความสำคัญ ปัญหาขยะก็คงจะไม่สามารถแก้ไขได้ ดังนั้น จึงขอขอบคุณหน่วยบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการที่ให้ความสำคัญและจัดโครงการนี้ขึ้น นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และถือเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในหัวใจของชาวบ้านในการบริหารจัดการขยะอีกด้วย”


นอกจากนี้ ช่วงบ่ายยังมีการสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารและวัสดุธรรมชาติ โดยการทำลงในวัสดุที่หาได้ในครัวเรือน ได้แก่ ตะกร้าผ้าเก่าๆ และ ถังน้ำฯลฯ ซึ่งวิทยากร ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้บอกถึงเคล็ดลับของการทำปุ๋ยนี้ว่า “การทำปุ๋ยจากเศษอาหารจากที่อื่นนั้นอาจจะส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ แต่สามารถกำจัดได้โดยการทำให้คล้ายกับขนมชั้น ชั้นแรกให้ปูด้วยใบไม้ให้ได้ความหนาพอสมควร ตามด้วยเศษอาหารทำอย่างนี้สลับกันไปมาจนเต็มชั้นตะกร้า และชั้นบนสุดให้ปิดด้วยใบไม้” และการทำปุ๋ยนั้นสามารถผสม น้ำ EM และ กากน้ำตาลสด ตามความเหมาะสมก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับปุ๋ยอีกด้วย.

 

3r-001.jpg3r-002.jpg3r-003.jpg3r-004.jpg3r-005.jpg