ผู้สนใจศึกษาต่อ | ศิษย์เก่า | นักศึกษา | บุคลากร

             

  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และสัมมนาพิจารณ์ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
23 มี.ค. 2561

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรมสัมมนาในหัวข้อ "การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน...

  งานบริการวิชาการและกิจการพิเศษออกให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ"การตลาดออนไลน์สำหรับการบริหารรัฐกิจและวิสาหกิจ"
19 ก.พ. 2561

Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/building2/public_html/msc2560/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs/online-marketing/ Check folder permmisions! Admiror Gallery: 4.5.0 Server OS:Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.4.16 Client OS:Unknown PHP:5.4.16 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยบริการวิชาการและกิจการพิเศษได้ออกให้ความรู้แก่น...

  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และสัมมนาพิจารณ์ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
08 ก.พ. 2561

ดาวน์โหลด ใบสมัครพร้อมรายละเอียดการอบรมหลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และสัมมนาพิจารณ์ร่างข้อบังคับสภาวิชาชี...

  วจก. นำทีมบริการวิชาการพบชาวบ้านตำบลขุนทะเลลุยปัญหาขยะ
26 ธ.ค. 2560

Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/building2/public_html/msc2560/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs/3r/ Check folder permmisions! Admiror Gallery: 4.5.0 Server OS:Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.4.16 Client OS:Unknown PHP:5.4.16 เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา หน่วยบริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจ...

  มรส. ร่วมกับ ซีพีออลล์ จัดกิจกรรม 'ดอกดาวเรืองบานในใจพ่อ' น้อมถวายอาลัยแด่ในหลวง ร.9
19 ต.ค. 2560

Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/building2/public_html/msc2560/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs/marigold-flowers/ Check folder permmisions! Admiror Gallery: 4.5.0 Server OS:Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.4.16 Client OS:Unknown PHP:5.4.16 เมื่อวันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธ...