ชาว วจก. ยกขบวน สวัสดีปีใหม่ ชาว มรส.

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ นำทีมโดย ดร. อนุมาน จันทวงศ์ (คณบดี) ผู้บริหารคณะ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ร่วมสวัสดีปีใหม่แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ในการนี้คณบดียังกล่าวอีกว่า “ปีใหม่ ถือเป็นการเริ่มต้นใหม่ ขอให้เราเริ่มต้นใหม่ด้วยความสดใส ด้วยรอยยิ้ม เพื่อเป็นพลังใจในการทำงานต่อๆ ไป”

 

ทิพพาภรณ์ พัฒคายน
ข่าว/ ภาพ

 

{AG}hny-2018{/AG}