สาขาวิชาธุรกิจอาหารคว้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย การแข่งขันการประกอบอาหารจากวัตถุดิบทางการเกษตรของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในงานเงาะโรงเรียน ประจำปี 2561

สาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการประกอบอาหารจากวัตถุดิบทางการเกษตรของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในงานเงาะโรงเรียนนาสาร ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นที่ริมคลองฉวาง อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 12 – 23 กรกฎาคม 2561 โดยสามารถคว้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล

 

ทีมที่ 1 นายสิทธิโชค อินทร์ถาวร และนาย กฤษฎา จารณะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในเมนูอาหาร เมี่ยงปลากะพง 3 น้ำ ยำมังคุดกุ้งสด และแกงเผ็ดเงาะโรงเรียนกับน่องไก่ย่าง
ทีมที่ 2 นางสาวเอมอร ศรีปากแพรก และนางสาวจุไรรัตน์ ญาณสูตร ได้รับรางวัลชมเชย ในเมนูอาหาร หมูกระทงซอสต้มยำ สลัดเงาะกับซอสวาซาบิ และซูชิข้าวคลุกเคยกับกุ้งนุ่งผ้า
ทีมที่ 3 นายอดิสร ศรีเทพ และนายชนสรณ์ ศรีอักษร ได้รับรางวัลชมเชย ในเมนูอาหาร หมี่กรอบ ทะเลอันดามันอบซอสแกงฉู่ฉี่ และยำสามหงส์ในดงทุเรียน

 

 

 

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.