โครงการอบรมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” Raising ASEAN Awareness in Rajabhat University Network)

{edocs}/document/article/การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน.pdf,100%,500{/edocs}

นำเสนอโดย : ดร.จักรวุฒิ ชอบพิเชียร

ดาวน์โหลด : โครงการอบรมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” Raising ASEAN Awareness in Rajabhat University Network) [PDF File 74 KB]

Please follow and like us:
error0