โครงการประชุมทางวิชาการ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 บทบาทของสภาวิชาชีพที่มีต่อการรับรองหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา

{edocs}/document/article/โครงการประชุมทางวิชาการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย.pdf,100%,500{/edocs}

นำเสนอโดย : นางสาวกัณฐาภรณ์ ชัยกิตติกุล

ดาวน์โหลด : โครงการประชุมทางวิชาการ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 บทบาทของสภาวิชาชีพที่มีต่อการรับรองหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา [PDF File 74.8 KB]

Please follow and like us:
0