แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับท้องถิ่น(กศ.บท.) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

{edocs}/document/cooperativeeducation/2560/ksbt/2/2559/คำสั่งมรส.0396_2560.pdf,100%,500{/edocs}

ดาวน์โหลด แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับท้องถิ่น(กศ.บท.)ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  [pdf]

ตารางคำสั่งนิเทศ สฏ1620.122.pdf

ตารางคำสั่งนิเทศ-ชพ.ศ.-1305.092.pdf

ตารางคำสั่งนิเทศ-สฎ.1618.121.pdf

ตารางคำสั่งนิเทศ-สฎ.1619.121.pdf

ตารางคำสั่งนิเทศ-สฎ.1621.091.pdf

ตารางคำสั่งนิเทศ-สฎ.1716.091.pdf

ตารางคำสั่งนิเทศ-สฏ.1815.091.pdf

ตารางคำสั่งนิเทศ-สมุย-1201.121การจัดการ.pdf

ตารางคำสั่งนิเทศ-สมุย-1202.122.pdf

ตารางคำสั่งนิเทศ-สมุย-1302.121.pdf

ตารางคำสั่งมรส.1201.121 คอมพิว.pdf

ตารางคำสั่งมรส.1617.121.pdf

ตารางคำสั่งมรส.1624.121 การบัญชี.pdf

Blog Attachment