รายงานผู้สอบบัญชีใหม่ปี 59 และ TFRS ปี 60

{edocs}/document/article/รายงานผู้สอบบัญชีใหม่ปี59และTFRS-ปี60.pdf,100%,500{/edocs}

นำเสนอโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษ คงรุ่งโชค

ดาวน์โหลด : รายงานผู้สอบบัญชีใหม่ปี 59 และ TFRS ปี 60 [PDF File 1.5 MB]

 

Blog Attachment