บูรณาการหลักสูตร สื่อ มีเดีย และเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ของหลักสูตรใหม่เพื่อการจัดการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์สำหรับเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

{edocs}/document/article/บูรณาการหลักสูตรสื่อมีเดียและเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf,100%,500{/edocs}

นำเสนอโดย : ดร.ชัญญณิษฐ์ ธนิษฐ์นันท์

ดาวน์โหลด : บูรณาการหลักสูตร สื่อ มีเดีย และเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ของหลักสูตรใหม่เพื่อการจัดการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์สำหรับเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน [PDF File 86.2 KB]

Please follow and like us:
error0