ตีแตก… สูตรเด็ดเคล็ดลับวิธีคิดและการบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ “มังกรผู้กุมประเทศไทย”

{edocs}/document/article/ตีแตก… สูตรเด็ดเคล็ดลับวิธีคิด.pdf,100%,500{/edocs}

นำเสนอโดย : นางสาวจิตติมา จ้อยเจือ

ดาวน์โหลด : ตีแตก… สูตรเด็ดเคล็ดลับวิธีคิดและการบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ “มังกรผู้กุมประเทศไทย” [PDF File 71.9 KB]

Blog Attachment