คำอธิบายคำชี้แจงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสำหรับผู้สอบบัญชีปี 2557

{edocs}/document/article/จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสำหรับผู้สอบบัญชีปี 2557.pdf,100%,500{/edocs}

นำเสนอโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุษ  คงรุ่งโชค

ดาวน์โหลด : คำอธิบายคำชี้แจงข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสำหรับผู้สอบบัญชีปี 2557  [PDF File 123.39 KB]

Please follow and like us:
error0
Blog Attachment