กำหนดการโครงการรักประชาธิปไตยห่างไกลยาเสพติดใกล้ชิดคุณธรรม 3D

{edocs}/document/student/student-news24.pdf,100%,500{/edocs}

ดาวน์โหลด กำหนดการโครงการรักประชาธิปไตยห่างไกลยาเสพติดใกล้ชิดคุณธรรม 3D  [pdf]

ให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 56 ทุกคนเข้าร่วม โครงการรักประชาธิปไตยห่างไกลยาเสพติดใกล้ชิดคุณธรรม 3D
ในวันเสาร์ ที่ 21 กันนายน 2556 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง GA 104 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

Blog Attachment