กำหนดการโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2559