การเสวนาและระดมความคิดเห็นโครงการนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่

{edocs}/document/article/การเสวนาและระดมความคิดเห็นโครงการนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่.pdf,100%,500{/edocs}

นำเสนอโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุษ  คงรุ่งโชค

ดาวน์โหลด : การเสวนาและระดมความคิดเห็นโครงการนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ [PDF File 91.4 KB]