การก้าวสู่งานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและนโยบายสาธารณะ : จะสร้างความท้าทายได้อย่างไร

{edocs}/document/article/การก้าวสู่งานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและนโยบายสาธารณะ.pdf,100%,500{/edocs}

นำเสนอโดย : ณัชชารีย์ ทวีหิรัญรัฐกิจ

ดาวน์โหลด : การก้าวสู่งานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและนโยบายสาธารณะ : จะสร้างความท้าทายได้อย่างไร [PDF File 54.0 KB]